Dokumenty dotyczące świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo.

Udostępniamy deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych w roku szkolnym 2023/2024, upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby nie będące opiekunami prawnymi oraz zgodę na samodzielny powrót do domu. Prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji do sekretariatu szkoły dnia 4 września lub pierwszego dnia obecności dziecka w placówce. Prosimy również o zapoznanie się z treścią pozostałych dokumentów świetlicowych, zwłaszcza z regulaminem, wszystkie dokumenty są dostępne pod poniższym odnośnikiem:

-> Dokumenty – świetlica <-