Darowizna na oświatowe cele statutowe dla uczniów z Ukrainy

W miesiącu marcu na konto Fundacji wpłynęło 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100 gr) darowizn na cele oświatowe dla uczniów z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym.

Obecnie w naszej szkole uczy się 35 takich uczniów. Zatrudniliśmy dla nich trzech nowych nauczycieli z Ukrainy. Dzięki wpłaconym środkom udało się pokryć część ich wynagrodzenia.

Pragnącym dalej nas wspierać przypominamy numer konta dla darowizn:

PKO Bank Polski:  44 1020 2401 0000 0502 0404 8401

W tytule prosimy wpisywać: „Darowizna na oświatowe cele statutowe dla uczniów z Ukrainy”.