16 i 17 czerwca wolne od zajęć lekcyjnych

Przypominamy, że dni 16 i 17 czerwca są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. Nie ma także w tych dniach zajęć świetlicowych. Szkoła w tym dniu jest zamknięta.