14 października – Święto Edukacji Narodowej

Przypominamy, że 14 października jest wolny od obowiązkowych zajęć edukacyjnych, natomiast w szkole przygotowana jest opieka świetlicowa, rodziców dzieci, dla których potrzebna jest opieka w szkole, prosimy o zgłaszanie dzieci do czwartku 13 października w szkolnym sekretariacie