WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – FUNDACJA „SZKOŁA Z
CHARAKTEREM” IM EDYTY STEIN.


PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


Projekt realizowany w okresie od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

 

Opis projektu

Przedmiotem i zarazem celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Grupę docelową objętą wsparciem stanowią uczniowie uciekający z objętej wojną Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r . Pomoc polega na zakupie pomocy dydaktycznych w postaci translatorów mowy i sprzętu ICT, z którego będą korzystać wyżej wymienieni uczniowie.

 

Zakładane efekty i główne korzyści

Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie z Ukrainy będą mogli w pełni korzystać z zajęć szkolnych, integrować się z pozostałymi uczniami i nie podlegać wykluczeniu ze względu na gorszą znajomość języka polskiego i brak dostępu do sprzętu ICT.