Zajęcia Szkolnego Centrum Nauki w roku szkolnym 2022/23

Szkolne Centrum Nauki, od października br., zaprasza uczniów do udziału
w kołach zainteresowań związanych z informatyką i naukami ścisłymi.

Przewidziane są zajęcia informatyczne oraz eksperymentalne. 

Zajęcia informatyczne:

  1. dla uczniów starszych (klasy 7 i 8 oraz licealne) – programowanie
    w Pythonie, formuły tablicowe w Excellu – wtorek lekcja 8 i 9; 
  2. dla grupy średniej (klasy 4-6) – tworzenie gier z wykorzystaniem języka programowania wizualnego (typu Scratch) – poniedziałek lekcja 8;
  3. dla uczniów młodszych (klasy 1-3) – podstawy języka programowania wizualnego (typu Scratch) – poniedziałek lekcja 7 lub piątek lekcja 7 (do wyboru).

Zajęcia doświadczalne:

  1. dla uczniów starszych – doświadczenia (z obudową teoretyczną) realizowane w ramach projektu „Jaskinia zmysłów”, dotyczącego procesów geologicznych i działania zmysłów – poniedziałek lekcja 8; 
  2. dla grupy średniej – doświadczenia realizowane w ramach projektu „Jaskinia zmysłów”, dotyczącego procesów geologicznych i działania zmysłów – wtorek lekcja 8;
  3. dla uczniów młodszych – proste doświadczenia, często z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku – poniedziałek lekcja 7 lub wtorek lekcja 7 albo 9 (do wyboru).

Zapisy u Pana Bronisława Psiuka.