Konkurs wiedzy o Edycie Stein

 1. Część plastyczna (dla młodszych).

Zilustruj jedną z sytuacji z życia Edyty Stein (do wyboru) lub z kilkoma kolegami przygotuj album pt. „Życie Edyty Stein w obrazach” (praca grupowa)

Prace można dostarczać do Pana Marka Ratajczaka

 • Wakacje u dziadków Courant w Lublińcu
 • Młodzieńcze pasje Edyty
 • Praca sanitariuszki w polowym szpitalu podczas I wojny światowej
 • Studia w Getyndze
 • „To jest prawda”
 • Przyjęcie chrztu i I komunii
 • Praca nauczycielki
 • Obłóczyny w klasztorze w Kolonii
 • Życie zakonne
 • Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein patronką Europy

Kolejne etapy konkursu – quiz wiedzy, rozpoczną się w przyszłym tygodniu w środę, poniżej podajemy część pytań które pojawią się podczas kolejnych etapów:

Etap I – test wyboru:

 1. Gdzie urodziła się Edyta Stein?
  – w Gliwicach
  – we Wrocławiu
  – w Lublińcu
 2. Z jakiej rodziny pochodziła Edyta?
  – katolickiej
  – niewierzącej
  – żydowskiej

Etap II (pytania otwarte):

 1. Ile żyjącego rodzeństwa miała Edyta? Wymień przynajmniej dwa imiona sióstr lub braci Edyty.
 2. Co lubiła robić Edyta w dzieciństwie i młodości?

Prezentacja – przydatna w ugruntowaniu wiedzy do quizu