Dzień „nauka na zdrowie”

Fundacja Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein w Gliwicach realizuje projekt „Zdrowie wokół szkoły”.

 
W ramach tego projektu zapraszamy uczniów, rodziców
i pracowników na wydarzenie zatytułowane „Nauka na zdrowie”.

Zapraszamy na Bałtycką 8 we wtorek 12.10.2021r.

W związku z budową szkolnej tężni solankowej oraz zakupem defibrylatora wraz z systemem szkoleniowym (fantomy + defibrylator szkoleniowy) w dniu 12.10.2021 r. odbędzie się w naszej szkole dzień związany z edukacją prozdrowotną „Nauka na zdrowie” . W ramach tego dnia uczniowie i chętni rodzice oraz pracownicy Fundacji będą mogli wziąć udział w wydarzeniach,
w skład których wchodzą: wizyta na placu zabaw wodnych (którego elementem jest tężnia) oraz w przygotowanej sali ćwiczeń pierwszej pomocy (gdzie docelowo będą się odbywały ćwiczenia na fantomach), udział w wykładach dotyczących tematyki zanieczyszczenia powietrza oraz tego w jaki sposób informatyka wspomaga projektowanie leków . Dla najstarszych uczniów oraz zainteresowanych dorosłych przewidziano ponadto praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora.

Tematyka zajęć/wykładów:

 „Czym oddychamy i jak możemy zadbać o jakość naszego powietrza?”
dr Jolanta Jashik z Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej PAN

w Gliwicach

 „Projektowanie leków, czy to możliwe?” dr inż. Marcin Pacholczyk

z Katedry Inżynierii i Biologii Systemów Politechniki Śląskiej w Gliwicach

„Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora” aspirant Piotr Malecha
z Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich
.

W zależności od wieku uczestników przewidziano różną intensywność zajęć.

Klasy 1-3 SP – plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy

(zabawy + podstawowe informacje o tężni i defibrylatorze)

Klasy 4-7 SP – udział w wykładach, plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni i defibrylatorze

Klasy licealne i ósme SP– praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy, udział

w wykładach i wizyta na placu zabaw wodnych

Uczniowie będą brali udział w zajęciach w ramach godzin lekcyjnych.

Rodziców  (można brać udział wraz z dziećmi korzystającymi z zajęć świetlicowych) oraz nauczycieli na praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy zapraszamy o godz. 14.35 lub 16.05 (do wyboru przed lub po wykładach),

a o godz. 15.20  do udziału w wykładach. Zapraszamy również do obejrzenia powstającego placu zabaw wodnych z tężnią solankową (planowane uruchomienie w poniedziałek 11.10.br.) oraz sali przeznaczonej do ćwiczeń pierwszej pomocy.

Zachęcamy do udziału!!!

 Planowany harmonogram zajęć dla uczniów przedstawia się następująco:

Klasy 1 SP 8.00 – plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni i defibrylatorze)

Klasy 2 SP 8.55 – plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni i defibrylatorze)

Klasy 3 SP 9.55 – plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni i defibrylatorze)

Klasy 4 i 5 SP 9.55 – udział w wykładach, a następnie plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni

i defibrylatorze

Klasy 6 SP 10.55 -– udział w wykładach, a następnie plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni

i defibrylatorze)

Klasy 7 SP 11.55 – – udział w wykładach, a następnie plac zabaw wodnych, sala ćwiczeń pierwszej pomocy (zabawy + podstawowe informacje o tężni

i defibrylatorze)

Klasy 3aLO i 8a SP – 12.00 – praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy,

a następnie udział w wykładach i wizyta na placu zabaw wodnych

Klasy 1 i 2 LO – 12.45 – praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy,

a następnie udział w wykładach i wizyta na placu zabaw wodnych

Klasy 3LO i 8b SP – 13.45 – praktyczne ćwiczenia pierwszej pomocy,

a następnie udział w wykładach i wizyta na placu zabaw wodnych.